Nápověda

NABÍDKA (řazení položek, struktura popisu položky, stav položky, vyobrazení položky, adjustace položky, platnost nabídky)
VYHLEDÁVÁNÍ, ZOBRAZENÍ NABÍDKY
ARCHIV / NABÍDKA
REGISTRACE, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
NÁKUP, KOŠÍK, OBJEDNÁVKA
CELKOVÁ CENA (zásilky na území České republiky, zásilky do zahraničí)
PLATBA, EXPEDICE, DODÁNÍ
POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, ODMÍTNUTÍ OBJEDNÁVKY, PLATNOST SMLOUVY
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VRÁCENÍ POLOŽEK, VRÁCENÍ PENĚZ
REKLAMACE
OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
PROVOZOVATELNABÍDKA

Řazení položek
Řazení položek je dle autorů (abecedně), a dále dle kategorie (dle pořadí možností v kriteriu KATEGORIE) a dle ceny (vzestupně).

Struktura popisu položky
Struktura popisu položky je následující:
Příjmení autora, jméno (rok narození - rok úmrtí): Název položky (rozlišující údaj)
kategorie (druh položky), specifikace položky (technika, materiál), rok vytvoření, rozměry položky (výška x šířka), údaje o signatuře (kde signováno: P = vpravo, L = vlevo, D = dole, N= nahoře, U = uprostřed, a jak signováno), číslo exempláře (u číslovaných exemplářů), doplňující údaje
Obrázek 2, 3, 4. (odkazy na další vyobrazení položky)
Cena: XX XXX Kč DO KOŠÍKU
stav položky (prázdné místo = položka je na prodej, REZERVOVÁNO, PRODÁNO)

Stav položky
Položka nabývá těchto stavů:
a) prázdné místo označuje položky volné, které je možné nakupovat (vkládat do košíku),
b) REZERVOVÁNO označuje objednané, avšak dosud nezaplacené, položky,
c) PRODÁNO označuje objednané a zaplacené položky.

Vyobrazení položky
Popis každé položky je doplněn malým náhledovým obrázkem. Kliknutím na něj získáte velký obrázek. Odkazy na případná další vyobrazení položky jsou umístěny pod popisem položky. UPOZORNĚNÍ: Skutečná barevnost položky může být odlišná od jejího zobrazení na Vašem monitoru.

Adjustace položky
Položky nejsou adjustovány; jsou tedy bez pasparty a bez rámu. Údaje o případné adjustaci jsou součástí popisu položky.

Platnost nabídky
Nabídka platí do vyprodání jednotlivých položek nebo do vyřazení položek z nabídky.


VYHLEDÁVÁNÍ, ZOBRAZENÍ NABÍDKY

K vyhledávání jednotlivých položek v nabídce slouží vyhledávací kriteria umístěná v levé liště. Vyhledávání položek je možné dle autora, dle kategorie, dle námětu, dle orientačního rozměru a dle ceny položky, nebo je možno vyhledat pouze položky zařazené do nabídky ve zvoleném měsíci. Vyhledávací kriteria lze libovolně kombinovat. Jednotlivá vyhledávací kriteria obsahují několik možností, za každou možností je v závorce uveden počet položek odpovídajících příslušné možnosti. Volba NEZOBRAZOVAT PRODANÉ zajistí zobrazení pouze těch položek, které je možné nakupovat (t.j. bez prodaných a rezervovaných položek). K zobrazení položek vyhovujících zvoleným kriteriím stiskněte VYHLEDAT. Položky jsou zobrazovány po 15 položkách na stránku. (Před stiskem volby VYHLEDAT můžete změnit nastavení vyhledávacích kriterií. Stisk volby NABÍDKA, umístěné pod volbou VYHLEDAT, obnoví základní nastavení vyhledávacích kriterií. Základní nastavení vyhledávacích kriterií získáte také kliknutím na logo GALERIE 2002 v levém horním rohu.)


ARCHIV / NABÍDKA

Volba ARCHIV / NABÍDKA je umístěna v levé liště pod volbou VYHLEDAT. Volba ARCHIV / NABÍDKA přepíná mezi zobrazením aktuální nabídky (t.j. položkami určenými k prodeji) a archivními nabídkami (t.j. položkami vyřazenými z nabídky). Vyhledávání položek v archivu je totožné s vyhledáváním položek v nabídce (více viz VYHLEDÁVÁNÍ). (Před stiskem volby VYHLEDAT můžete změnit nastavení vyhledávacích kriterií. Stisk volby ARCHIV obnoví základní nastavení vyhledávacích kriterií. Základní nastavení vyhledávacích kriterií získáte také kliknutím na logo GALERIE 2002 v levém horním rohu.) K návratu do nabídky stiskněte NABÍDKA. UPOZORNĚNÍ: Položky v archívu není možné nakupovat. (V případě Vašeho zájmu o položky umístěné v archivu kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailu.)


REGISTRACE, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Registrace
Volba REGISTRACE je umístěna v horní liště. Vyplňte registrační formulář (modře označené údaje jsou povinné), vepište Váš e-mail a zvolte si heslo. (K vytvoření objednávky budete vepisovat jen Váš e-mail a heslo a nebudete muset znovu vyplňovat registrační údaje.) Kontrolu a případnou změnu registračních údajů můžete kdykoli provést na stránce registrace. Kontrola a případná změna registračních údajů je Vám automaticky nabídnuta také při každé objednávce (v kroku 2/3 objednávky). Zapomenete-li své heslo zašleme je na Váš e-mail.

Ochrana osobních údajů
Osobní údaje poskytnuté zákazníky jsou užívány výhradně k účelům, které přímo souvisejí se službami galerie a nejsou poskytovány třetím stranám, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek.


NÁKUP, KOŠÍK, OBJEDNÁVKA

Nákup, košík
Položku vložíte do košíku stiskem volby DO KOŠÍKU umístěné vpravo pod popisem položky. Aktuální obsah košíku se zobrazí automaticky. Obsah košíku zobrazíte také stiskem volby KOŠÍK v horní liště. Položku z košíku vyjmete stiskem volby Z KOŠÍKU; všechny položky z košíku vyjmete stiskem volby VYPRÁZDNIT CELÝ KOŠÍK. Pokud chcete pokračovat ve výběru položek, můžete se z košíku vrátit ZPĚT na předchozí stránku Vašeho výběru nebo změnit podmínky pro vyhledání v levé liště a stisknout VYHLEDAT nebo stisknout NABÍDKA. Volba NABÍDKA obnoví základní nastavení vyhledávacích kriterií. UPOZORNĚNÍ: Po 20 minutách nečinnosti nebo po opuštění stránek galerie může dojít k automatickému vyprázdnění košíku.

Objednávka
K vytvoření objednávky zvolte KOŠÍK v horní liště. V kroku 1/3 objednávky (nachází se pod výpisem položek v košíku) vepište Váš e-mail a heslo. (Nejste-li dosud zaregistrován/a, zaregistrujete se, prosím. Zapomenete-li své heslo zašleme je na Váš e-mail.) V kroku 2/3 objednávky zkontrolujte, případně změňte, Vaše registrační údaje, zvolte způsob platby a způsob dodání a vepište adresu dodání (je-li odlišná od Vaší registrační). V kroku 3/3 objednávky zkontrolujte vytvořenou objednávku a stiskněte ODESLAT. Galerie zašle automaticky na e-mail zákazníka zprávu o obdržení objednávky a kopii zákazníkovy objednávky. Objednávka bude galerií potvrzena do 48 hodin. UPOZORNĚNÍ: Položky jsou ve prospěch zákazníka rezervovány až v okamžiku úspěšného odeslání objednávky. Úspěšně objednané položky jsou automaticky označeny modrým nápisem REZERVOVÁNO.


CELKOVÁ CENA

Zásilky na území České republiky
Celková cena (částka CELKEM K ÚHRADĚ v objednávce) je součet cen objednávaných položek zvýšený o poplatky dle zvoleného způsobu platby a dodání. Balné je zdarma, poplatek za poštovné činí 135 Kč, poplatek za kurýra činí 220 Kč, poplatek za dobírku činí 30 Kč. Poplatek za osobní odběr objednaných položek není účtován.

Zásilky do zahraničí
Zásilky do zahraničí jsou řešeny individuálně po předchozí dohodě se zákazníkem. Celková cena (částka CELKEM K ÚHRADĚ v objednávce) je součet cen objednávaných položek zvýšený o poplatky dle zvoleného způsobu platby a dodání a případné další poplatky související s odbavením zásilky.


PLATBA, EXPEDICE, DODÁNÍ

Platba
Objednané položky je možno uhradit:
a) při převzetí (t.j. při zaslání objednaných položek na dobírku),
b) předem (nejpozději do 14 dnů ode dne objednávky) na účet číslo 164397278/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Prostějov, Česká republika, variabilní symbol = číslo uvedené v objednávce.

Expedice
Objednané položky budou předány k přepravě nejpozději do 14 dnů:
a) ode dne objednávky nebo,
b) při platbě předem, ode dne připsání platby platby na účet galerie.
(Zásilky jsou obvykle předány k přepravě během 3 pracovních dnů.)
Galerie zašle na e-mail zákazníka zprávu o předání zásilky k přepravě.

Dodání
Zásilka bude na území České republiky dodána prostřednictvím České pošty nebo prostřednictvím kurýrní služby. Zásilky do zahraničí jsou řešeny individuálně po předchozí dohodě se zákazníkem.
UPOZORNĚNÍ: Galerie žádá zákazníky, aby nepřebírali případné poškozené zásilky a informovali neprodleně o této skutečnosti galerii (nejlépe e-mailem na adresu info@galerie2002.cz nebo písemně na poštovní adresu Galerie 2002, budova Atrium, Hlaváčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov, Česká republika).


POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, ODMÍTNUTÍ OBJEDNÁVKY, PLATNOST SMLOUVY

Potvrzení objednávky
Objednávka bude galerií potvrzena do 48 hodin na e-mail zákazníka.

Odmítnutí objednávky
Galerie si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky:
a) pokud je adresa dodání zjevně pochybná,
b) pokud zákazník opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané položky,
c) pokud, při platbě předem, není částka CELKEM K ÚHRADĚ uhrazena do 14 dnů ode dne objednávky.
Galerie zašle na e-mail zákazníka zprávu o odmítnutí objednávky a důvodech tohoto odmítnutí.

Platnost smlouvy
Potvrzením objednávky je uzavřena kupní smlouva mezi zákazníkem a galerií. Smlouva se uzavírá na dobu 2 měsíců.


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VRÁCENÍ POLOŽEK, VRÁCENÍ PENĚZ

Odstoupení od smlouvy
Na základě zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zásilky.

Vrácení položek
Zákazník zašle vracené položky, zabalené nejlépe v původním přepravním obalu, na vlastní náklady na poštovní adresu galerie (Galerie 2002, budova Atrium, Hlaváčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov, Česká republika), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Spolu s vracenými položkami zašle galerii písemné oznámení o odstoupení od uzavřené smlouvy, datum objednávky a poštovní adresu nebo číslo účtu a kód banky, na kterou má být vrácena částka zaplacená zákazníkem za vracené položky. UPOZORNĚNÍ: Vracené položky nesmějí být poškozené nebo jinak znehodnocené. Zákazník nese náklady spojené s navrácením zboží.

Vrácení peněz
Galerie vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené položky včetně nákladů na dodání zboží zákazníkovi nejpozději do 14 dnů ode dne doručení zásilky galerii:
a) poštovní poukázkou na adresu, na kterou byly vrácené položky původně odeslány, neuvede-li zákazník adresu jinou,
b) převodem na bankovní účet dle podepsaného písemného pokynu zákazníka.
UPOZORNĚNÍ: Zákazník nese náklady spojené s navrácením zboží.


REKLAMACE

Zákazník podá reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zásilky:
a) e-mailem na adresu reklamace@galerie2002.cz nebo
b) písemně na poštovní adresu galerie (Galerie 2002, budova Atrium, Hlaváčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov, Česká republika).
Reklamace musí obsahovat:
a) datum objednávky a číslo dodacího listu,
b) popis zjištěných závad a jejich projevů.
Galerie rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů a zašle zprávu na e-mail zákazníka.
Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.


OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Na stránkách galerie jsou použita elektronická vyobrazení originálních děl jednotlivých autorů. Jakékoliv užití těchto vyobrazení je možné pouze se souhlasem vlastníka autorských práv (viz zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon).


PROVOZOVATEL

Galerie 2002 je internetová prodejní galerie. Galerii provozuje Ing. Pavel Snášel, IČ 45435260. Poštovní adresa: Galerie 2002, budova Atrium, Hlaváčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov, Česká republika.

http://www.galerie2002.cz
e-mail: info@galerie2002.czV Prostějově dne 9. 5. 2018

Nahoru